1900 561 558
( 2000đ/phút )

App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

  • Cài đặt
  • Tải game trên App Store
  • Tải game trên Google Play
  • Tải apk

Thông báo về vấn đề khó đăng nhập

Tin tức |

THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ KHÓ ĐĂNG NHẬP

Thời gian: 02:00 - 04:00 sáng ngày 03/06/2020

Vì một số lí do kỹ thuật, trong thời gian trên sẽ xảy ra tình trạng đăng nhập vào game bị chập chờn.
Các thiếu hiệp lưu ý giúp muội nhé.

Nếu gặp tình trạng trên rất mong các thiếu hiệp thông cảm và chờ đợi giúp Cô Chiêu nha.

 
App icon

Đại Kiếm Vương Mobile
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Hướng dẫn nạp thẻ
Nạp Thẻ Hướng dẫn Nạp Thẻ Nhập code
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan